להתעורר לאהבת השם
הושענא רבה
הרב יוסף בן פורת
לשוב מתוך אהבה
הושענא רבה
הרב יוסף בן פורת
ליל הושענא רבה
הושענא רבה
הרב יוסף בן פורת
שמחה אמיתית
חג הסוכות
הרב יוסף בן פורת

החדשים ביותר

שיעורי וידאו

שיעורי שמע


"אלו דברים שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא..."
תרום דרך PayPal ותזכה לקחת חלק בעולם התורה

מאמרים