אהרן זכה לכהונה מכיוון, שבעשיית העגל הקריב את עצמו כדי להציל את כלל ישראל

תגובות