ארון הברית הוריד כוח של השגחה גלויה והכרובים של השגחה סמויה

תגובות