ביקור חג של תלמידי ישיבת אשרי האיש אצל ראשי ישיבות פוניבז'