במה התבטאה "עזיבת התורה" בתקופת הבית הראשון? את חינם" שהיתה בבית השני נבעה מכיתתיות וקנאות לאומנית

תגובות