במלחמות ישראל, צבא קטן של צדיקים מנצח צבא גדול של רשעים - מטות תשע"ז

תגובות