היתה אפשרות לעצור את ההשמדה בשואה כמו שעצרו אותה במגילה

תגובות