הרב שליט"א, הזכיר מספר פעמים בהרצאותיו את מר סירקיס

אמונה
שאלה

הרב שליט"א, הזכיר מספר פעמים בהרצאותיו את מר סירקיס שהיה אחד המנהיגים והוגי הדעות של תנועת "פועלי ציון", אשר בסוף ימיו חזר בתשובה. חיפשתי אודותיו באינטרנט ואין עליו שום זכר. האם הוא לא מוזכר בגלל שהוא התחרט על דרכו? אם ניתן, רציתי דרכך לשאול את הרב כיצד ואיפה ניתן לקרוא עליו, ומה דעתו על כך שהוא כלל לא מוזכר בהקשר לתנועת "פועלי ציון".

תשובה

ציזלינג שר החקלאות הראשון

תגובות