זמן הגאולה!

אמונה
שאלה
אני קראתי בחודש חשוון השנה את הראיון שהיה עמך במוסף יתד שיש קבלה מהחפץ חיים זצ"ל שאחרי השואה יעברו 70 שנה...
תשובה

תגובות