חיפוש מאמרים

  • הבנו איפה את המילים הראשונות שפירש רש"י על תכלית בריאת העולם שהיא התורה שניתנה לישראל, ורק לישראל. ובה במידה ניתן לקרוא משוואה זו גם בצורה הפוכה, בשביל ישראל שהם עיקר הבריאה ולהם ניתנה התורה ורק להם
  • הסיבה שבכל קורבן היו צריכים לשים מלח, מפני ששורשו הוא ממים ומלח והוא ממזג חסד ודין. הקורבן מקרב את האדם לבורא, וההתקרבות צריכה להיעשות בדרך האמצעית שממזגת רבדים שונים. היסורים בשורשם דומים למלח, למעשה הם גורמים לכאב. אבל תכליתם עליה בתורה בעולם הזה והתעלות רוחנית בעולם הבא.
  • הצגנו שאלה, למה היה צריך נס של ירידת מן ארבעים שנה? למה לא יצר ה' תנאים שיוכלו לעסוק בחקלאות במדבר סיני? התשובה: הם היו חייבים לחיות במצב, שחייהם תלויים להם מנגד. פרנסתם אינה מובטחת מהיום למחר, בכדי שיתחזקו במידת הביטחון, שהיא הכלי החיובי לקבלת חכמת התורה
  • למה אריכות כל כך גדולה בפרשת המשכן? השי"ת ברא שני עולמות האחד – רוחני טהור, השני – גשמי רווי יצר הרע. העולם הרוחני כנגד ימין, העולם הגשמי כנגד שמאל. המונחים בתחום הפוליטי זהים לאלה שבתחום הרוחני. הסיבה שצריך ללמוד תורה ולקיים מצוות. הניסים שבמנורה ובשולחן. המשכן 'קופסת המיתוג' ויסוד האנרגיה של העולם, לכן האריכות בפרטי הביצוע
  • יש שני סוגי תורמים, האחד – שנותן בשלמות מפני שזה רצון ה,' והאחר – שנותן כדי לקבל שכר, או כדי לזכות בכבוד, או כדי להימנע מבושה וכיוצ"ב. למשכן, קבלו תרומות רק מאותם שנתנו בלב שלם. העובד את ה' בדרגות גבוהות, צריך להיזהר מלחקות אחרים. קורבנו של הבל היה 'חיקוי' קורבנו של קין. הכנסת אורחים של לוט היתה 'חיקוי' להנהגת אברהם. גם הוידוי שבכל יום, אפילו בראש השנה ויום הכיפורים, אצל רוב האנשים 'חיקוי' בלבד
  • למה נקרא הספר "בעל הטורים?" היקום כולו נברא על ידי אותיות התורה, מילותיה ופסוקיה. העושה מעשה שנאסר בתורה, יוצר בכך כוחות רוחניים הרסניים. המקריב קורבן יוצר כוחות רוחניים המבטלים את הכוח שייצרה העבירה! בעולם הגשמי – יש חומרים שכוחם המזיק מתבטל, על ידי חומר אחר. מתי לימוד הפרשה אינו נחשב כהקרבת קורבן ולמה? אדם שלומד ולא רוצה לקיים מה שלומד, אף שכר לימוד אין לו

עמודים