חיפוש מאמרים

  • שבט לוי לא קיבל נחלה, ועבד עבודת הציבור, לכן קיבל מתנות מכל עם ישראל! תפקידו העיקרי של שבט לוי, ללמד את התורה לכל רובדי האומה. כל מי שממלא את תפקידי שבט לוי לומד ומלמד תורה זכאי לקבל שכרו. לומדי התורה צריכים להרגיש מחויבות ושליחות עבור כלל ישראל כולו. לתמוך בלומדי תורה, זו לא רק חובה, אלא גם זכות .
  • שבט לוי לא קיבל נחלה, ועבד עבודת הציבור, לכן קיבל מתנות מכל עם ישראל! תפקידו העיקרי של שבט לוי, ללמד את התורה לכל רובדי האומה. כל מי שממלא את תפקידי שבט לוי – לומד ומלמד תורה – זכאי לקבל שכרו. ישנם אנשים, מקיימי תורה ומצוות, שנקראים אפיקורסים וכופרים בתורה. מהותה האמתית של התורה. לימוד התורה מאפשר את קיום היקום כולו! לומד התורה נעשה שותף להקב"ה בקיום העולם. לומדי התורה צריכים להרגיש מחויבות ושליחות עבור כלל ישראל כולו. לתמוך בלומדי תורה, זו לא רק חובה, אלא גם זכות
  • יהי רצון שיזכו כל ישראל לחזור בתשובה שלימה ובנפש חפצה

עמודים