כבוד הרב, בעיות בהולדת ילדים (אצל גבר), על איזה חיסרון רוחני זה מרמז (של הגבר או של אשתו)?

כללי
שאלה

כבוד הרב, בעיות בהולדת ילדים (אצל גבר), על איזה חיסרון רוחני זה מרמז (של הגבר או של אשתו)?
כיצד ניתן לתקן פגמים אלו בנשמה קודם כל כדי שנהייה לשביעות רצון לבוראינו וגם בכדי להוליד ילדים?

תשובה

שלום לך,
גם לחזון איש לא היו ילדים ולעוד הרבה גדולי עולם. הנסתרות לד' א'. הכלל הידוע, שערי תפילה לא ננעלו.

בברכה.

תגובות