לפני כשנה שאלתי את הרב את על פרשת במדבר ופרשת פינחס. איך יכול להיות שמניין בני ישראל בכל שבט יצא במספר העגול.

תנ"ך
שאלה
שאלה על פרשת קורח. לפני כשנה שאלתי את הרב את על פרשת במדבר ופרשת פינחס. איך יכול להיות שמניין בני ישראל בכל שבט יצא במספר העגול. כלומר כך וכך עשרות אלפים וכך, וכך אלפים וכך, וכך מאות. בלי סיפרת עשרות ובלי ספרת יחידות. שמבחינה סטטיסטית זה ממש בלתי אפשרי. איך יתכן שבפרשת במדבר ובפרשת פינחס. מניין בני ישראל בכל שבט הוא מספר עגול שמסתיים במאות שלמות כלומר מסתיימים עם 2 אפסים ? כמו כן שאלתי איך זה שבפרשת במדבר רק בשבט גד מניין בני ישראל הוא מספר שמסתיים בעשרות כלומר עם אפס אחד. ולמה בפרשת פינחס רק בשבט ראובן מניין בני ישראל הוא מספר שמסתיים בעשרות כלומר עם אפס אחד. עדין לא קיבלתי מהרב תשובה על השאלה, אבל בשבת זו קראנו את פרשת קורח, ושמתי לב שגם בפרשת קורח יש את התופעה של עיגול מספרים. הנה: וַיִּהְיוּ, הַמֵּתִים בַּמַּגֵּפָה, אַרְבָּעָה עָשָׂר אֶלֶף, וּשְׁבַע מֵאוֹת--מִלְּבַד הַמֵּתִים, עַל-דְּבַר-קֹרַח. כלומר מספר המתים במגפה היה מספר עגול שנגמר עם שני אפסים 14.700 וגם מספר המתים על דבר קורח היה מספר עגול שנגמר באפס אחד. 250 הרי יש רק שני אפשרויות. או שהתורה עיגלה מספרים, ואז השאלה למה. או שמדובר בנס, וגם אז השאלה לאיזה מטרה הקב"ה עשה את הנס. עמרם פישר.
תשובה
בקשר לשאלתך, חיפשתי רבות לא מצאתי תשובה ברורה. ייתר על כן, לא מצאתי מי ששואל שאלה זאת. אבל, בספר "דרך שיחה" שבו תשובות שענה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א לגאון רבי אליהו מן שליט"א, בנושאים שונים, מופיעה השאלה שלך בעמוד ת"ח: שאלה: במנין השבטים שבתורה, אין אף פעם יחידות, איך יתכן שתמיד היה מספר כזה? תשובה: שאלתי פעם את אבא זצ"ל [הגאון רבי ישראל יעקב קנייבסקי, המכונה "הסטייפלר"] ואני אמרתי כי מה שפחות מחמישים לא נמנה, ומה שיותר מחמישים נמנה למאה, ולכן ב"גד" בלבד כתיב חמישים כיון שהיה חמישים, בדקדוק מונין אותו. ועיין גמרא קדושין (יב, א) "כיון דנפקא להו מפלגא קרוב לאלפים קרי ליה", ושם קאי אברייתא וכה"ג יש לומר על המקרא, ובמס' בכורות (ה, א) "פרטא זוטא לא קחשיב בככרי". ואבא זצ"ל אמר לי: מספר שכתבה תורה, על כרחך כך צריך שיהיה המספר, וכך הקב"ה סיבב שיהא מספר זה בדיוק. מתוך שיחתם של שני הגאוני הגדולים, האב והבן, עמודי התורה של דורנו, אני למד, שאיש מגדולי הראושנים והאחרונים לא שאל שאלה זו ולא נתן תשובה אחרת. שבת שלום, יוסף צ. הכהן בן-פורת

תגובות