'מחלת' חמדת הממון – גורמת להפוך עיקר לטפל וטפל לעיקר. האמצעי להינצל מכך, להתחזק במידת הביטחון

תגובות