רוב בני ישראל לא ראו בעינהם את מכות מצרים אלא קיבלו זאת מאחיהם שגרו שם?

תנ"ך
שאלה

האם הבנתי נכון כשאמרתי כי רוב בני ישראל לא ראו בעינהם את מכות מצרים אלא קיבלו זאת מאחיהם שגרו שם ?
איך זה מסתדר עם מטרת המכות – להשריש בלב כל יהודי את יסודות האמונה על סמך האותות והמופתים שחווה וראה בעיניו ?

תשובה

יש לך טעות יסודית: "ותמלא הארץ אותם" (שמות א, ז) לאחר שמת אחרון השבטים – לוי – בני ישראל עזבו את גושן, הפסיקו למול את עצמם והתחילו לעבוד עבודה זרה כמו שכתוב בספר יחזקאל. הם התערבו באוכלוסייה המקומית בצורה מוחלטת, לכן השי"ת הפך אותם לעבדים.

תגובות