תרומה לישיבת "אשרי האיש"
בתרומתכם הינכם מאפשרים את לימוד התורה של עשרות
בחורי ואברכי ישיבת אשרי האיש.
ושותפות בהפצת תורה לכלל עם ישראל!

התרומה מוכרת לצורכי מס בהתאם לאישור 46.